Компанията

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е лидер в доверителното управление на инвестиционни спестовни сметки у нас. Нашата изключителна международна свързаност и достъп до глобалните пазари ни дава възможност да предоставяме услуга по персонализирано управление на личните спестявания, уникална за България по обхват и качество.

Нашият екип от професионалисти с опит и образование от държави в Северна Америка, Европа и Азия управлява индивидуални портфейли на физически и юридически лица от над 35 държави, четири договорни фонда с фокус върху световните пазари, семейство от борсово търгувани фондове върху индекси на акции от ЦИЕ, фонд за инвестиции в произведения на изкуството, както и фонд, следващ цената на златото. Експат Капитал е член на Американската тъгровска камара и на Българския форум на бизнес лидерите, а Експат Асет Мениджмънт е член на Българската асоциация на управляващите дружества.

 

 

image employee 1

Никола Янков

Управляващ партньор на Експат Капитал и председател на СД на Експат Асет Мениджмънт

Никола Янков основава Експат Капитал през 2006 г. и е управляващ съдружник във фирмата от тогава до днес. Заемал е мениджърски позиции в международни компании в периода 1995-2001, след което е бил заместник-министър на икономиката, както и на транспорта и съобщенията (2001-2005). Завършил е университета Cornell в САЩ (1994).

Никола Янков основава Експат Капитал през 2006 г. и е управляващ съдружник във фирмата от тогава до днес. Заемал е мениджърски позиции в международни компании в периода 1995-2001, сред които Kraft Jacobs Suchard и Solvay Sodi. Бил е заместник-министър на икономиката от 2001 до 2003 г., където отговаря за развитието и регулирането на промишления сектор и председателства Комисията за временни защитни търговски мерки. В периода 2003-2005 г. е бил заместник-министър на транспорта и съобщенията, където отговаря за държавно контролираните компании от сектора на транспорта и телекомуникациите, както и за привличането на частни инвестиции в инфраструктурни проекти като летища и пристанища.

През 1994 г. Никола Янков завършва икономика на потреблението в университета Cornell в САЩ. Владее английски, руски и френски език.

image employee 35

Николай Василев, CFA

Управляващ партньор на Експат Капитал и изпълнителен директор на Експат Асет Мениджмънт

Николай Василев е бил министър в две правителства (2001-2009 г.). Работил е в инвестиционните банки UBS (UBS Warburg Dillon Read) и Lazard Capital Markets в Токио, Ню Йорк и Лондон. Учил е в престижни университети в Унгария, САЩ и Япония. Притежава степен CFA.

Николай Василев е Управляващ партньор на Експат Капитал от 2009 г.

Николай Василев е бил член на две правителства на Република България, като последователно е заемал позициите на заместник министър-председател и министър на икономиката (2001-2003 г.), заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията (2003-2005 г.) и министър на държавната администрация и административната реформа (2005-2009 г.).

Преди това е бил старши вицепрезидент в Lazard Capital Markets – Лондон (2000-2001 г.), както и асоцииран директор на UBS (UBS Warburg Dillon Read) в офисите на компанията в Токио, Ню Йорк и Лондон (1996-2000 г.), където работи в сферата на акции и развиващи се пазари. Работил е също така като данъчен консултант в Coopers & Lybrand – Будапеща, Унгария (1993-1994 г.).

Николай Василев има магистърска степен по международна икономика и финаси от Университета Brandeis (САЩ) с обменна програма в Университета Keio (Токио, Япония), както и бакалавърски степени от Щатския университет на Ню Йорк (САЩ) и Университета за икономически науки в Будапеща (Унгария). От 1999 г. той притежава степен CFA (сертифициран финансов аналитик). Владее английски, унгарски и руски език, има базови познания по френски, немски и японски.

Николай Василев беше избран за Президент на Българската CFA Асоциация през ноември 2023 г. Член е на Управителния съвет на Българската CFA асоциация. Автор е на четири книги – „Енергия“ (2009 г.), „Меню за реформатори“ (2014 г.), „Кариера или не?“ (2018 г.) и "NEXT.BG" (2023 г.)

image employee 26

Даниел Дончев, CFA

Изпълнителен директор и член на СД на Експат Асет Мениджмънт

Даниел Дончев има повече от 15 г. опит във финансовия сектор. Той се присъедини към екипа на Експат през 2019 г. като Главен инвестиционен директор. Преди това е бил Ръководител сектор Инвестиционни стратегии в „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, а в продължение на повече от 10 г. е бил Старши портфолио мениджър в един от най-големите институционални инвеститори в България – NN (с предишно наименование ING).

Даниел Дончев има повече от 15 г. опит във финансовия сектор. Той се присъедини към екипа на Експат през 2019 г. като Главен инвестиционен директор. Преди това е бил Ръководител сектор Инвестиционни стратегии в „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, където е отговарял за формирането на инвестиционната стратегия на компанията, управлението на портфейли на индивидуални и институционални клиенти, както и за глобалния фонд на дружеството за инвестиции в акции. В продължение на повече от 10 г. е бил Старши портфолио мениджър в един от най-големите институционални инвеститори в България – NN (с предишно наименование ING), където е бил част от управлението на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователната компания на дружеството. Даниел е работил и като финансов анализатор в „Уникредит Лизинг“ АД и „Пощенска банка“ АД. Бакалавър по Финанси от УНСС, притежава степен CFA (сертифициран финансов анализатор) и лиценз за инвестиционен консултант от КФН. 

image employee 14

Константина Пергелова

Директор Бек офис и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Константина Пергелова отговаря за бек офис отдела в Експат. Професионалният й опит включва работа за различни компании от финансовия сектор, сред които Societe Generale Експресбанк и ПОК „ДСК Родина“ АД. Завършила е финанси и международни отношения.

Константина Пергелова е работила като Мениджър институционални клиенти в Societe Generale Експресбанк. Преди това е била ръководител на отдел Бек офис и операции по инвестиране на активи в ПОК „ДСК Родина“ АД. Работила е като бек офис експерт и в УД „Стандарт Асет Мениджмънт“. От 2020 г. освен Ръководител бек офис е и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт.

Константина Пергелова е завършила Финанси в Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов, и Международни отношения в УНСС, София.

image employee 43

Глория Николова

Директор връзки с клиенти и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Глория Николова има бакалавърска степен по бизнес администрация, финанси и икономика от Vienna University of Economics and Business. Преди да се присъедни към екипа на Експат е заемала мениджърска длъжност в отдел Payments Operations в Erste Group Bank, Австрия. Професионалната й кариера е преминала и като данъчен консултант към Лайтнер Лайтнер, Австрия. Стажувала е и в Европейски Парламент като бюджетен анализатор.

 

Глория Николова има бакалавърска степен по бизнес администрация, финанси и икономика от Vienna University of Economics and Business. Преди да се присъедни към екипа на Експат е заемала мениджърска длъжност в отдел Payments Operations в Erste Group Bank, Австрия. Професионалната й кариера е преминала и като данъчен консултант към Лайтнер Лайтнер, Австрия. Стажувала е и в Европейски Парламент като бюджетен анализатор.

Глория Николова е Изпълнителен директор на Българската CFA Асоциация.

Владее английски, немски и руски език.

image employee 4

Марина Тодорова

Мениджър правни въпроси и изпълнителен директор на „Експат Бета“ АДСИЦ

Марина Тодорова е адвокат от Софийска адвокатска колегия и вписан арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела.

Марина Тодорова е адвокат от Софийска адвокатска колегия и вписан арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела. От 2004 до 2009 г. работи в адвокатски дружества в София. Притежава магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е и обучения по водене на дела пред Европейския съд в Старсбург, по арбитраж и медиация, по арбитражно производство и извънсъдебни процедури за уреждане на спорове. От 2018 г. е Изпълнителен директор на „Експат Бета“ АДСИЦ.

 

 

 

image employee 23

Веселина Петрова

Мениджър връзки с клиенти

Веселина Петрова се присъединява към екипа на Експат през 2018 г. Преди това е била ръководител на банков салон в Първа инвестиционна банка. Има бакалавърска степен по Финанси и магистърска по Публична администрация от УНСС, както и магистърска степен по Организация и управление на корпоративната сигурност от Военна академия „Георги С. Раковски“.

Веселина Петрова се присъединява към екипа на Експат през октомври 2018 г. Преди това е била ръководител на банков салон в Първа инвестиционна банка. Работила е също така в Института за следдипломна квалификация към УНСС, както и в строителната компания Савикс Фарм.

Има бакалавърска степен по Финанси и магистърска по Публична администрация от УНСС, както и магистърска степен по Организация и управление на корпоративната сигурност от Военна академия „Георги С. Раковски“. Владее английски и испански език, има основни познания по италиански.

image employee 29

Джулия Кацарова, CFA

Старши портфолио мениджър

Джулия Кацарова има бакалавърска степен по финанси и счетоводство от Sheffield University и магистърска степен по финанси в Durham University. Притежава степен CFA и лиценз за инвестиционен консултант от КФН.

Джулия Кацарова има бакалавърска степен по финанси и счетоводство от Sheffield University и магистърска степен по финанси в Durham University Business School. Притежава степен CFA и лиценз за инвестиционен консултант от КФН. Преди да стане портфолио мениджър в Експат, тя е финансов анализатор в компанията. Работила е още като трейдър и финансов анализатор.

image employee 46

Дамян Башлиев

Трейдър на ценни книжа

Дамян Башлиев има бакалавърска степен по икономика и социални науки от Bocconi University. Има discretionary трейдинг опит, като е бил част от Trading Floor-a на базираната в Манхатън Т3 Trading Group.

Дамян Башлиев има бакалавърска степен по икономика и социални науки от Bocconi University. Има discretionary трейдинг опит, като е бил част от Trading Floor-a на базираната в Манхатън Т3 Trading Group.

image employee 49

Веселин Димитров

Трейдър/Финансов анализатор

Веселин Димитров има бакалавърска степен по Международна бизнес администрация от Erasmus University of Rotterdam със специализация по Финанси и инвестиции. Владее английски, немски и нидерландски език.

Веселин Димитров има бакалавърска степен по Международна бизнес администрация от Erasmus University of Rotterdam със специализация по Финанси и инвестиции. Владее английски, немски и нидерландски език.

image employee 12

Теодора Димитрова

Старши експерт бек офис

Теодора Димитрова е бакалавър по икономика. Като бек офис експерт отговаря за администрирането на сделки с ценни книжа и комуникацията с партньори на компанията по техническото изпълнение на покупките и продажбите на финансови инструменти.

Теодора Димитрова е бакалавър по икономика, а в момента завършва магистратура по Финансов мениджмънт в Нов български университет. Била е стажант в Обединена българска банка АД, където се е занимавала с кредитиране на големи корпоративни клиенти. През 2014 г. Теодора прави стаж в голяма българска счетоводна фирма, след което се присъединява към екипа на Експат Капитал. Нейните служебни ангажименти са свързани с администриране на сделки с ценни книжа и комуникация с партньори на компанията по техническото изпълнение на покупките и продажбите на финансови инструменти. Тя също така извършва администрацията на активите на договорните фондове на Експат. Владее английски език.

image employee 38

Гергана Милчева

Бек офис експерт

Гергана Милчева се присъединява към екипа на Експат през 2021 г., като преди това има дългогодишен опит във финансовия сектор. Тя е създател на кол центъра на Първа инвестиционна банка, а след това е създала и управлявала и други корпоративни контакти центрове. 

Гергана Милчева се присъединява към екипа на Експат през 2021 г., като преди това има дългогодишен опит във финансовия сектор.

Работила е като Ръководител направление “Сетълмент, отчетност и административно обслужване“ в Алфа Асет Мениджмънт. Тя е създател на кол центъра на Първа инвестиционна банка, а след това е създала и управлявала и други корпоративни контакти центрове. Била е Финансов и административен мениджър на Център за приобщаващо образование, управляващ собственик на компания в областта на клиентското обслужване Аерлин про ЕООД.

Има магистърска степен по Български език и литература от СУ „Св. Климент Охридски“. Владее английски език.

image employee 47

Сабина Събева

Бек офис експерт

Сабина Събева има магистърска степен по Международни икономически отношения от УНСС. Професионалният й опит включва работа за различни финансови институции, сред които Обединена Българска Банка и Уникредит Булбанк. Има опит и като счетоводител, работейки за Трейдвил ЕАД. 

Сабина Събева има магистърска степен по Международни икономически отношения от УНСС. Професионалният й опит включва работа за различни финансови институции, сред които Обединена Българска Банка и Уникредит Булбанк. Има опит и като счетоводител, работейки за Трейдвил ЕАД. 

image employee 31

Ася Кършева

Старши експерт бек офис

Ася Кършева има магистърска степен по Счетоводство и бакалавърска степен по Макроикономика от УНСС. Преди да се присъедини към Експат е работила в отделите за попечителски услуги на две банки в България. Има опит и като счетоводител.

Ася Кършева има магистърска степен по Счетоводство и бакалавърска степен по Макроикономика от УНСС. Преди да се присъедини към Експат е работила в отдел Попечителски услуги на Тексим банк и на Юробанк България. Има опит и като счетоводител, работейки за КМИ Фонд Сървисиз.

image employee 10

Евгения Симеонова

Мениджър вътрешен контрол и нормативно съответствие

Евгения Симеонова е в екипа на Експат Капитал от 2008 г. Тя има солиден опит като бизнес координатор и икономически анализатор в големи компании, сред които ExxonMobil и Амтест ЕООД.  Има магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС.

Евгения Симеонова е в екипа на Експат Капитал от 2008 г. Тя има солиден опит като бизнес координатор и икономически анализатор в големи компании като ExxonMobil и Амтест ЕООД. Притежава магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и квалификация по финансови и инвестиционни анализи от Центъра по финанси и счетоводство към УНСС. Владее английски и руски език.

image employee 21

Татяна Лазарова

Главен счетоводител

Преди да се присъедини към екипа на Експат Татяна Лазарова е заместник главен счетоводител в DV Asset Management. Дългогодишният й опит в областта на счетоводството включва работа в управляващи дружества, инвестиционни посредници, АДСИЦ. Татяна има магистърска степен по Финанси от УНСС.

Преди да се присъедини към екипа на Експат, от 2010 до 2018 г. Татяна Лазарова е заместник главен счетоводител в DV Asset Management, а преди това (2009-2010 г.) е оперативен счетоводител в същата компания. Била е главен счетоводител в Ексклузив Пропърти АДСИЦ (2007-2009 г.) и в УД ДСК Управление на активи (2005-2007 г.). От 2001 до 2005 г. е заемала позицията финансов мениджър в инвестиционния посредник Бора Инвест. Преди това е управител във финансова къща Агейн Инвест.

Татяна има магистърска степен по Финанси от УНСС. Владее руски и английски език.

image employee 33

Йорданка Димитрова

Счетоводител

Йорданка има обширен опит в областта на счетоводните и финансови услуги, като е работила за местни и международни компании от областта на търговията, услугите, фармацията.

Преди да се присъедини към Екипа на Експат Йорданка е била счетоводител в търговска верига „Зора“. Опитът й в областта на счетоводните и финансови услуги включва работа за местни и международни компании от областта на търговията, услугите, фармацията. Йорданка е завършила финанси в УНСС. Владее английски и руски език.

image employee 48

Преслава Караиванска

Финансов Анализатор

Преслава Караиванска е студент последна година, специалност Икономика и Финанси в Софийския университет "Св Климент Охридски“. Има специализация по Корпоративни финанси и инвестиции в University of St. Gallen HSG, Швейцария. Преди да се насочи към финансовата сфера, Преслава развива професионална кариера в областта на изкуството. Владее английски и немски език.

Преслава Караиванска е студент последна година, специалност Икономика и Финанси в Софийския университет "Св Климент Охридски“. Има специализация по Корпоративни финанси и инвестиции в University of St. Gallen HSG, Швейцария. Преди да се насочи към финансовата сфера, Преслава развива професионална кариера в областта на изкуството. Владее английски и немски език.

Кариери

Работата в Експат Капитал е комбинация от професионално предизвикателство и личностно развитие. Гордеем се с нашия екип от експерти с богат опит в областта на финансите, капиталовите пазари и управлението на активи. Ако искате да откриете предизвикателствата и възможностите за работа в най-голямата независима компания за управление на активи в България, моля изпратете автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка на hr@expat.bg.

Защитата на Вашата личност и неприкосновеността на Вашите лични данни са особено важно условие, с което ние се съобразяваме в деловите контакти. В тази връзка, когато изпращате своето CV, за да кандидатствате за някоя от свободните позиции за работа, Вие ни изпращате доброволно избрана от Вас лична информация. Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи данни за контакт, образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Посочените от вас в процеса на кандидатстване лични данни се обработват и използват от УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД единствено и само за целите на подбора и назначаването на персонал.

Когато изпратите своите данни, те постъпват на нашия сървър под формата на имейл, който се преглежда от наш служител, отговарящ за кадровата политика. В случай че не отговаряте на изискванията ни, Вашите лични данни се изтриват, без да бъдат запазвани електронни копия или да бъдат отпечатвани на хартиени носители. Възможно е да получите обратна връзка от нас на посочените данни за контакт, с която да Ви уведомим за решението си. Ако отговаряте на изискванията ни, Вашите данни ще бъдат използвани, за да бъде осъществен личен контакт с Вас. Ако поради някаква причина не станете част от нашия екип, Вашите лични данни ще бъдат изтрити от нашия сървър, а евентуално отпечатаните хартиени копия ще бъдат унищожени.

УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД не препраща Вашите данни към трети лица или външни контрагенти. Предоставянето на личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.

При въпроси относно обработката на вашите лични данни или в случай че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените на сайта данни за контакт или по имейл.

Стажантска програма

Експат Капитал има политика за подкрепа и подготовка на млади кадри. Всяка година компанията приема ограничен брой стажанти (гости на фирмата) от различни специалности и университети от цял свят. За период от един до няколко месеца те трупат знания и реален опит в областта на финансите, пазарите и инвестициите.

До момента сме имали стажанти от следните категории:

  • Чуждестранни студенти от следните държави: Китай, Великобритания, Австрия, Холандия, Испания, Франция и Украйна
  • Български студенти от университети по света
  • Български студенти от университети в България
  • Български ученици в гимназиални класове

Ако желаете да кандидатствате за включване в стажантската програма, изпратете своята автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка на hr@expat.bg.

вижте нашите стажанти до момента