Експат Глобално Изкуство

Акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър, с фокус в инвестирането в предмети на глобалното изкуство, при поемане на висок риск.

Експат Бета АДСИЦ

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), регистрирано за търговия на Българска Фондова Борса – София. Портфейлът на фонда се състои от търговски, офисни, жилищни и ваканционни имоти на ключови места в България.