Стани клиент

Инвестиции в енергия, суровини и метали. Какво се случи през 2021 г. и какво да очакваме.

10.01.2022

Каква е тайната на отличното представяне на инвестиционния портфейл на Боян Рашев при Експат? Във връзка с големия интерес споделяме видеото от презентацията на Боян Рашев на конференцията на InvetPro от този уикенд.
 
Боян Рашев е водещ експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда и консултант на Експат по отношение на инвестициите в тези сектори.
 
В партньорство с Експат Боян създава инвестиционен портфейл, насочен изцяло към областите, които отлично познава – инвестиции в сферата на енергията, суровините и металите. Във видеото той разказва как се представя неговия портфейл и какви са очакванията му по отношение на сектора енергетика и суровини през 2022 г.
 
 
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА
Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. При инвестиции на финансовите пазари не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди.