Стани клиент

Expat webinar: Инвестиции с мирис на война и вкус на инфлация. Със специалното участие на Боян Рашев

22.03.2022

ИНВЕСТИЦИИ С МИРИС НА ВОЙНА И ВКУС НА ИНФЛАЦИЯ

СУРОВИНИ, ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ, ХРАНИ И ОЩЕ НЕЩО

СЪС СПЕЦИАЛНОТО УЧАСТИЕ НА БОЯН РАШЕВ – ВОДЕЩ ЕКСПЕРТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯТА, РЕСУРСИТЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА

 
Стимулиращите фискални и парични политики през последните години, прекъсванията във веригите на доставки покрай пандемията и дисбалансите в търсенето и предлагането на суровини и метали доведоха до ръст на инфлация. Военният конфликт в Украйна и икономическите санкции върху Русия допълнително катализираха някои процеси в глобалната икономика.

Преди две години, когато анализаторите все още не виждаха ръстове при индустриалните метали, Боян Рашев говореше за навлизане в суперцикъл. Тогава Експат стартира партньорство с водещия експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда. Г-н Рашев стана наш консултант по управлението на инвестиционни портфейли, специфично настроени да се възползват от тенденциите в сектора. С това поставихме началото на СТРАТЕГИЯ РАШЕВ, както неформално наричаме тези инвестиционни сметки. Това са високорискови активно управлявани портфейли от акции и борсово търгувани фондове на глобалните пазари, концентрирани в секторите енергия, суровини, индустриални метали. Ръстовете през 2020 и 2021 г. бяха значителни, а анализаторите отчитат, че сме само в средата на суперцикъла.
  • Какво се случи в тези сектори през 2020 и 2021 г. и какво да очакваме в следващите 12 месеца с оглед на новата геополитическо обстановка?
  • Как да се възползваме от пазарните тенденции и политическите и икономическите предпоставки в областта на енергията и суровините?
  • Къде да инвестираме в условията на висока инфлация и геополитическо напрежение?
Това ще са част от акцентите в уебинара на 31 март с участието на Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt, и Никола Янков, управляващ съдружник в Expat Capital.
 

Кога?

31 март 2022 г. (четвъртък), 16:00 - 17:30 часа 

Къде? 

Онлайн в Youtube Live

Събитието е безплатно, но изисква регистрация. За регистрация и достъп до виртуалната стая на събитието, включете чрез регистрационната форма по-долу или като ни пишете на clients@expat.bg. 

 

Регистрация за уебинара на Експат:

* indicates required

С предоставянето на своя e-mail адрес потвърждавам желанието си да получа информация и достъп до уебинара на Експат, както и новини, анализи и коментари, информация за инвестиционни продукти и услуги и покани за събития от Експат Капитал и Експат Асет Мениджмънт.

По всяко време може да оттеглите желанието си за получаване на нашия бюлетин чрез формата за unsubscribe в края на всеки мейл. Нашата Политика за обработване и защита на личните данни може да видите на сайта www.expat.bg.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

 
 
 
ЛЕКТОРИТЕ
 

Боян Рашев, Експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда

Боян Рашев е водещ експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда. Той е управляващ партньор в denkstatt, консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал. Професионалната му експертиза е в сферата на устойчивото развитие, управление на околната среда, остойностяване на екосистемни услуги, управление на природните ресурси. В партньорство с Експат Боян създава инвестиционен портфейл, насочен изцяло към областите, които отлично познава – инвестиции в сферата на енергията, суровините и металите.

Никола Янков, управляващ съдружник в Експат Капитал

Никола Янков основава Експат Капитал през 2006 г. и е управляващ съдружник в компанията до днес. Заемал е мениджърски позиции в международни компании, сред които Kraft Jacobs Suchard и Solvay Sodi. Бил е заместник-министър на икономиката от 2001 до 2003 г., както и заместник-министър на транспорта и съобщенията в периода 2003-2005 г. Завършил е икономика на потреблението в университета Cornell в САЩ.

Модератор: Наталия Тодорова, Директор маркетинг и връзки с клиенти 

 

Планираният уебинар има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Планираният уебинар не представлява предоставяне на инвестиционен съвет по смисъла на Директива 2014/65/ЕС и на ЗПФИ. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.

Информация за личните данни, обработвани от Експат Асет Мениджмънт съгласно Регламент ЕС 2016/679

Експат Асет Мениджмънт е администратор на лични данни и обработва лични данни за целите на извършване на дейност като лицензирано управляващо дружество. Обработване е необходимо при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди или по време на сключени договори. Дружеството обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни, когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с дружеството, както и когато се явявате представител на или контролирате юридическо лице – клиент на дружеството. Ако откажете предоставянето на лични данни, дружеството няма да може да Ви осигури услугата, която искате да получите. Повече информация относно личните данни, които Експат Асет Мениджмънт обработва, може да получите, като се запознаете с нашата Политика за обработване и защита на лични данни, публикувана на сайта на дружеството www.expat.bg в секция Документи.