Стани клиент

Атрактивна облигация на TBI Bank с годишна доходност до 11% в евро

13.11.2023

Представяме Ви нова атрактивна инвестиционна възможност в облигация на TBI Bank с годишна доходност до 11% в евро. 

TBI Bank издава облигационна емисия с годишна лихва от 10 11.5% в евро и падеж през 2026 г. Имаме възможност да закупим за наши клиенти ограничено количество от тези облигации по номинал преди тяхното пласиране на пазара, като минималната инвестиция е 100 000 евро.

В презентацията на линка тук ще откриете допълнителна информация за емисията.

На разположение сме да обсъдим темата и да предоставим допълнителна информация, ако представлява интерес. Достъпът до тази инвестиционна възможност в момента е ограничен до институционални инвеститори. Клиентите на доверително управление при Експат имат възможност да участват, тъй като ние като институционален инвеститор можем да закупим емисията на Ваше име в инвестиционната Ви сметка при нас.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.