image employee 30

Джоул Гереро

Мениджър връзки с финансови институции

Джоул Гереро започва кариерата си в Merrill Lynch в Бостън през 2016 г., където е консултант по управление на личното богатство и спестявания, като отговорностите му са свързани с привличането на нови клиенти и управление на инвестициите. Джоул притежава бакалавърска степен по бизнес администрация в областта на финансите с фокус върху управление на инвестиции от университета Suffolk, Бостън.